ช่วยหน่อยครับ server sshd ไม่ยอมทำงานครับ

openssl version mismatch. build against 1000105f , you have 1000003

centos6 64bit + directadmin ครับ

แก้ไขยังไงครับ

ลองลบ Directadmin License แล้ว Get ใหม่ Rebuild อีกรอบครับ (ดูนิดว่า Os ตรงหรือไม่)

ลองว่ามีอะไรขาดไปหรือเปล่า
#yum install wget gcc gcc-c++ screen flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which

yum install openssl
yum reinstall openssl

yum reinstall openssl openssl-devel

ลองดูฮะ

ได้แล้วครับทุกท่าน ขอบคุณมากครับ