ขาย server home/sme build เสียงเงียบ

สำหรับ db erp vm openstack เสียงเงียบ

cpu e5-2680 v2 *2 40 core
ram ecc 16 gb 1600 mhz *4 64 GB
mb intel s2600cp
hdd 1 TB
psu superflower 750w gold

ราคา 28500
นัดรับมือ the circle / food villa ราชพฤกษ์
096-6954955 เบนซ์

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.