รับวาง SERVER Game, WEB , Colo ราคาพิเศษ

บริการรับฝากเครื่อง Server ของลูกค้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน และการดําเนินการของเครือข่าย

ISP ไหนครับ

ทำไมต้องลบข้อความ ทิ้งด้วยครับ ด้านขวาล่าง ไม่เนียนด้วย - -

คุณหนึ่ง Worldweb ครับ ผมรู้จักเขาเป็นการส่วนตัว เป้น NOC ของที่นั่นครับ ^^