ใครมีวิธีจูน Server ให้รัน discuz! ได้ลื่นบ้างครับ (Dedigated Sever)

ตามหัวข้อเลยครับ ควรปรับตรงไหนบ้าง
คือจะใช้เองด้วยครับ แล้วตอนนี้เห็นมีลูกค้าหลายคนเริ่มใช้ discuz! กันแระ

เหมือนจะเคยเขียนไปแล้วนะ

โทษทีครับลืมค้น ใจมากๆ ครับ