ต้องการ server DELL R200 และที่วาง colo ครับ

ได้แล้วครับ