Select a session to reconnect to คืออะไรครับ

select a session to reconnect to คืออะไรครับเป็น Windows server 2008 นะครับ สร้างหลายUserแล้ว พอรีโมตเข้าออกเองพอรีโมตuserอื่นพอเข้ามาอันเก่าก็เป็นแบบนี้อะครับ มันคืออะไร