สอบถามเรื่อง rewrite .htaccess ครับ

คือตอนนี้ผมต้องการทำแบบว่า

เข้า www.xxx.com/thailand/ หรือ [url=http://www.xxx.com/thailand]www.xxx.com/thailand ให้ไปเรียกข้อมูลที่โฟลเดอร์ /thai
แต่ถ้าเข้าแบบ
www.xxx.com/malaysia/ [url=http://www.xxx.com/malaysia]www.xxx.com/malaysia
www.xxx.com/singapore/ [url=http://www.xxx.com/singapore]www.xxx.com/singapore
www.xxx.com/indonesia/ [url=http://www.xxx.com/indonesia]www.xxx.com/indonesia

ให้ไปดึง ข้อมูล ที่โฟลเดอร์ /en ทั้งหมดครับ

ผมทำได้แล้วระดับนึงแต่ว่า โดยใช้ code
RewriteEngine on
RewriteCond $1 !^en$ [NC]
RewriteRule ^([^/])/(.) /en/$2 [L]

แต่ยังผิดอยู่คือ ไม่ว่าจะพิมมาจากอะไร เช่น www.xxx.com/zzzz/ มันก็เข้าได้ครับโดยไปดึง ข้อมูลที่โฟลเดอร์ /en มา

จะต้องทำยังไงต่อครับให้ พิมพ์ ข้อมูลที่โฟลเดอร์ www.xxx.com/xxxx/ หรืออื่นๆ จะเข้าไม่ได้ครับ error 404 ให้เข้าได้เฉพาะที่เราตั้งชื่อไว้เฉพาะข้างบนครับ
ผมงงมากเลยครับ

ขอบคุณครับ

RewriteEngine on
RewriteRule ^thailand(/(.))?$ /thai/$2 [L]
RewriteRule ^(malaysia|singapore|indonesia)(/(.
))?$ /en/$3 [L]

ได้แล้วครับ
ขอบคุณครับ

แต่อีกนิดครับ คือ ถ้าอยากให้เวลาเข้า
www.xxx.com/malaysia/ [url=http://www.xxx.com/malaysia]www.xxx.com/malaysia

ถ้าเขาใส่ / หรือ ไม่ใส่ก็เข้าได้ด้วยอะครับ และ ถ้าเขาพิมพ์ตัวเล็กใหญ่ก็เข้าได้ด้วย
จะทำได้มัยครับเช่น

RewriteEngine on
RewriteRule ^(thailand|malaysia|singapore|indonesia)$ /$1/ [NC,R]
RewriteRule ^thailand/(.)$ /thai/$1 [NC,L]
RewriteRule ^(malaysia|singapore|indonesia)/(.
)$ /en/$2 [NC,L]