รบกวนถามหน่อยครับ ผม จะ restat directadmin แล้วมันขึ้นแบบนี้อะครับ

#/etc/init.d/directadmin start
Starting DirectAdmin: /usr/local/directadmin/directadmin: error while loading shared libraries: libssl.so.10: cannot open shared object file: No such file or directory
[ FAILED ]

จะแก้ไขยังไงดีครับ

os ใน licenseไม่ตรงกับที่ลงจริงครับ

??? หรอครับ เมื่อเช้า ยังเข้าได้อยู่เลยนะครับ ผมไม่เคยเปลียน os เลยตั้งแต่ซื้อ [COLOR=#333333]license ตัวนี้มา ???[/COLOR]

ใครไปเปลี่ยน license ปะ ตรวจยัง

ok ครับ ผมแก้ปัญหา ได้แล้ว ครับ

ผมได้ทำ link ใหม่ เพราะเหมือนกับว่า [COLOR=#333333]libssl.so.10 หายไปครับ ผมทำตามนี้ ครับ เพื่อใท่านไหนเป็นแบบผม ครับ

[/COLOR][COLOR=#666666][FONT=Helvetica]After running the directamdin installer, if you still see the following error message:[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#110000][FONT=Helvetica][TABLE=“width: 755”]
[TR]
[TD=“class: code, bgcolor: #EEEEEE”][COLOR=#000000][B][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B]
[/B][/COLOR] [COLOR=#000000][B]
[/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B]
[/B][/COLOR] All parts have been installed [COLOR=#000000][B]
[/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B]
[/B][/COLOR] [COLOR=#000000][B]
[/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][B]
******[/B][/COLOR]

Type: [COLOR=#000000][B]/[/B][/COLOR]sbin[COLOR=#000000][B]/[/B][/COLOR]service httpd restart
.[COLOR=#000000][B]/[/B][/COLOR]directadmin: error [COLOR=#000000][B]while[/B][/COLOR] loading shared libraries: libssl.so.5:
cannot open shared object file: No such [COLOR=#C20CB9][B]file[/B][/COLOR] or directory
.[COLOR=#000000][B]/[/B][/COLOR]directadmin: error [COLOR=#000000][B]while[/B][/COLOR] loading shared libraries: libssl.so.5:
cannot open shared object file: No such [COLOR=#C20CB9][B]file[/B][/COLOR] or directory[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/FONT][/COLOR]
[h=3]Solution:[/h][COLOR=#666666][FONT=Helvetica]Step 1: Go to directadmin directory and use the ldd command lists the path names of all dependencies.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#110000][FONT=Helvetica][TABLE=“width: 755”]
[TR=“class: alt-table-row”]
[TD=“class: code, bgcolor: #EEEEEE”][COLOR=#7A0874][B]cd[/B][/COLOR] [COLOR=#000000][B]/[/B][/COLOR]usr[COLOR=#000000][B]/[/B][/COLOR]local[COLOR=#000000][B]/[/B][/COLOR]directadmin
[COLOR=#C20CB9][B]ldd[/B][/COLOR] directadmin[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Helvetica]Step 2: Check what is the missing library, here is an example:[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#110000][FONT=Helvetica][TABLE=“width: 755”]
[TR]
[TD=“class: code, bgcolor: #EEEEEE”].[COLOR=#000000][B]/[/B][/COLOR]directadmin: error [COLOR=#000000][B]while[/B][/COLOR] loading shared libraries: libssl.so.6:
cannot open shared object file: No such [COLOR=#C20CB9][B]file[/B][/COLOR] or directory[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Helvetica]Step 3: Search your system for any “libssl.so.*” files by running:[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#110000][FONT=Helvetica][TABLE=“width: 755”]
[TR=“class: alt-table-row”]
[TD=“class: code, bgcolor: #EEEEEE”][COLOR=#C20CB9][B]locate[/B][/COLOR] libssl.so[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Helvetica]Step 4: If you find a libsso.so file for a different version, eg, /lib64/libssl.so.10, then type:[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#110000][FONT=Helvetica][TABLE=“width: 755”]
[TR]
[TD=“class: code, bgcolor: #EEEEEE”][COLOR=#7A0874][B]cd[/B][/COLOR] [COLOR=#000000][B]/[/B][/COLOR]lib64
[COLOR=#C20CB9][B]ln[/B][/COLOR] [COLOR=#660033]-s[/COLOR] [COLOR=#000000][B]/[/B][/COLOR]usr[COLOR=#000000][B]/[/B][/COLOR]lib64[COLOR=#000000][B]/[/B][/COLOR]libssl.so.10 libssl.so.6[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#666666][FONT=Helvetica]Step 5: Finish the install by running:[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#110000][FONT=Helvetica][TABLE=“width: 755”]
[TR=“class: alt-table-row”]
[TD=“class: code, bgcolor: #EEEEEE”][COLOR=#7A0874][B]cd[/B][/COLOR] [COLOR=#000000][B]/[/B][/COLOR]usr[COLOR=#000000][B]/[/B][/COLOR]local[COLOR=#000000][B]/[/B][/COLOR]directadmin
.[COLOR=#000000][B]/[/B][/COLOR]directadmin i
.[COLOR=#000000][B]/[/B][/COLOR]directadmin p[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/FONT][/COLOR]