สอบถามเกี่ยวกับ Remote Windows VPS ที่ ติดตั้งโปรแกรม VPN

พอดีผมมีปัญหาเกี่ยวกับการ remote desktop สำหรับ Windows VPS
เนื่องจาก VPS ที่ใช้งานจำเป็นจะต้องเปิด โปรแกรม VPN สำหรับสุ่มจ่าย IP ตามกำหนดเวลา
ตอนเข้าไป Remote ตอนแรกไม่ได้เปิด VPN ไว้ก็เข้าได้ปกติ
พอเปิดโปรแกรม VPN แล้ว ปิด remote desktop ออกไป
เครื่องยังทำงานปกติ โปรแกรมก็ยังคงทำงานปกติ แต่ไม่สามารถ Remote เข้าไปใช้งานหน้า desktop ได้แล้ว
ซึ่งน่าจะมาจากการเปิด VPN นั้นเอง จึงอยากจะสอบถามว่า[U]พอมีวิธีสำหรับ remote เข้าไปได้ไหม? ในขณะที่เปิด VPN อยู่ [/U]
เพราะตอนนี้ต้องใช้วิธี restart เครื่องถึงจะเข้าไปใช้งานได้

ลงโปรแกรม TeamViewer ตั้งค่าอื่นๆ ให้เรียบร้อย แล้วให้มัน Autorun พร้อม windows
ต่อไปก็ remote desktop เข้าไปเปิด VPN เมื่อ VPN ทำงานจะ remote desktop ไม่ได้ก็ใช้ Teamviewer แทนครับ

ผมลืมวิธีนี้ไปได้อย่างไร ขอบคุณมากครับ