ขายตู้ RACK COMPAQ STORAGE รุ่น DIGITAL i80W ใส่ hdd scsi 18.6/10000 =92 ลูก

[size=10pt][b]ต้องการขายตู้ RACK ยี่ห้อ COMPAQ เป็นตู้ STORAGE รุ่น DIGITAL i80W ใส่ hdd ทั้งด้านหน้าและหลัง ภายในประกอบด้วย harddisk