ขาย r610 มีสองเครื่อง

ปิดการขายครับ

ยังอยู่ลดๆๆๆ

ยังเหลืออยู่ไหมครับ

ยังอยู่ครับ ขายคนที่สะดวกก่อน