ต้องการเช่า Proxy ส่งไฟล์ข้อมูลไปต่างประเทศ

ขอข้อมูลด้วยครับ ส่งไฟล์ไป server ต่างประเทศ LA USA

ราคาเท่าไร
ความเร็วรับประกันกี่เม็ก

และขอ Test 3-5 นาที ได้ไหม

PM ไปแล้วครับ
Speed ตามนี้