Process อะไรที่ทำการ create mail log ครับ

ผมได้ทำการลบไฟล์ mail.log แต่พอทำการ restart postfix มันก็ไม่เป็นสร้างไฟล์ /var/log/mail.log ให้เลย
จึงอยากรู้ว่าต้องทำยังไงให้มีไฟล์ mail.log ขึ้นมาครับ

ขอบคุณครับ

ต้องสร้างเองครับ แล้วก็กำหนด owner ให้ตรงครับ ไม่แน่ใจว่าใช้ postfix หรือ mail

ผมเคยลองสร้างเอง มันไม่เขียน log แต่ผมไม่ได้กำหนด owner
เดี๋ยวผมขอลองไปทำก่อน เดี๋ยวมาบอกผลครับ

วิธีแก้ปัญหาคือต้อง set ค่า permission ใหม่
chown syslog.adm /var/log/mail.log
chown 740 /var/log/mail.log

ขอบคุณครับ