เปลี่ยน port DA แล้ว Webmail ยังจำค่า port เดิมครับ

คือพอเวลาใช้ webmail จะเปลี่ยน password มันฟ้อง error แบบนี้ครับ

[COLOR=#3E454C][FONT=Helvetica]Could not save new password. Connection error. Can’t create socket connection to tcp://localhost:2222.

จะเข้าไปแก้ port ของ webmail ได้ที่ไฟล์ไหนหรอครับ ขอบคุณครับ [/FONT][/COLOR]:875328cc:

roundcube/plugins/password/config.inc.php