ต้องการซื้อ Plesk for windows 100 domains ครับ

ไม่ทราบว่าท่านใดขายอยู่มั่ง ราคาเท่าไหร่ครับ