สงสัยเรื่อง ping เยอะครับ

กรณีกับเน็ต ADSL True

IP : 58.9.102.xxx

[quote]

ping 202.47.xxx.xxx

Pinging 202.47.xxx.xxx with 32 bytes of data:
Reply from 202.47.xxx.xxx: bytes=32 time=230ms TTL=44
Reply from 202.47.xxx.xxx: bytes=32 time=228ms TTL=44
Reply from 202.47.xxx.xxx: bytes=32 time=228ms TTL=44
Reply from 202.47.xxx.xxx: bytes=32 time=231ms TTL=44

Ping statistics for 202.47.xxx.xxx:

สงสัยมันแปลกๆ ยังไงก็ไม่รู้นะครับ แหะๆ

พอดีลอง ping จากในนั้นดู ก็แปลกๆ

[quote]C:\Documents and Settings est>ping www.thaihosttalk.com

Pinging www.thaihosttalk.com [203.146.102.96] with 32 bytes of data:

Reply from 203.146.102.96: bytes=32 time=260ms TTL=52
Reply from 203.146.102.96: bytes=32 time=259ms TTL=52
Reply from 203.146.102.96: bytes=32 time=259ms TTL=52
Reply from 203.146.102.96: bytes=32 time=260ms TTL=52

Ping statistics for 203.146.102.96:

ลองปิงไอพี ที่ท่านให้มาทาง PM แล้วนะครับ

[quote]Pinging 202.47.xxx.xxx with 32 bytes of data:
Reply from 202.47.xxx.xxx: bytes=32 time=29ms TTL=52
Reply from 202.47.xxx.xxx: bytes=32 time=28ms TTL=52
Reply from 202.47.xxx.xxx: bytes=32 time=28ms TTL=52
Reply from 202.47.xxx.xxx: bytes=32 time=28ms TTL=52

Ping statistics for 202.47.xxx.xxx: