คำสั่ง pidof ใน centos ใช้ได้แต่ root หรอครับ

ถ้าผมจะให้ user ทั่วไปใช้งานได้ ผมจะต้องทำยังไงครับ

ที่ user ทั่วไป พิมพ์ /sbin/pidof ครับ

ขอบคุณครับ