เราจะใส่ เครื่องหมาย ' เข้าไปใน php ได้ยังไงครับ

คือผมใช้บอร์ด smf อ่ะครับ แต่อยากติดโค้ด extremetracking.com

ใส่ \ เข้าไปด้วยครับ เช่น echo “‘Hello world’”;

ขอบคุณมากครับ

459: var EXlogin=[color=red][/color]‘id[color=red][/color]’; // Login

460: var EXvsrv=[color=red][/color]‘s11[color=red][/color]’; // VServer

var EXlogin=“id”; // Login
var EXvsrv=“s11”; // VServer

ขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะครับ ตอนนี้ผมสามารถใส่โค้ดที่ถูกต้องลงไปได้แล้วครับ

โดยการเพิ่มโค้ดนี้

var EXlogin=‘id’ // Login
var EXvsrv=‘s11’ // VServer

ซึ่งจากเดิมจะเป็น

var EXlogin=‘id’ // Login
var EXvsrv=‘s11’ // VServer

ทดสอบ check code จาก extremetracking.com ก็

The code is 100% correct!

ขอบคุณอีกครั้งครับ

เมื่อคุณเปิดตัวแปลด้วย ’