Php ส่งเมลล์ไม่เข้า @โดเมนที่อยู่ใน ip เดียวกัน แก้ไขได้อย่างไรนะครับ

php ส่งเมลล์ไม่เข้า @โดเมนที่อยู่ใน ip เดียวกัน ไม่ได้เลย

ผมได้เขียน php โดยใช้ function mail ธรรมดา ส่งข้อความไปอีก Account@domain ที่มีในอยู่ ip เดียวกัน แต่กลับเมลล์ไม่ได้เข้า Account@domain นั้นๆ

แต่ส่งไปเมลล์อื่นที่อื่นอยู่นอกip กลับส่งออกได้และเข้า inbox เมลล์นั้นๆนะครับ

และกับอีกกรณี Message System ใน DirectAdmin ตรง mail a copy of all messages to … จะมีให้ใส่ชื่อ email ผมได้ใส่ชื่อ Account email เข้าไปเป็น support@domainhost แต่กลับไม่ได้อีกเมลล์จากระบบ แต่หากผมใช่เป็นพวกโดเมนอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน ip เดียวกันกับได้รับเมลล์ปกติ ครับ

เราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร ครับ

ขอขอบคุณครับ

ขอดูโค๊ด Php หน่อยครับเปนแบบนี้ตัวเดียวกับ Codetukyang ปะครับ

ถ้าไม่มีเมล์ email@ชื่อปลายทาง อยู่จริงบน DA (มีเฉพาะโดเมนไม่ได้ต้องมีเมล์ด้วย)

จะส่งไม่ได้

ต่า mx อยู่ที่ ip นี้่หรือปล่าวครับ หรือใช้เมล์ข้างนอกครับ ต้องเช็คด้วยครับ

ถ้า mx อยู่ใน ip นี้ลองดูตรงการตั้งค่า mx reccoards ด้วยครับว่าเลือก Local Mail Server เอาไว้หรือปล่าว

ใช้โค็ดตัวนี้ครับ http://www.thaicreate.com/php/php-send-email.html