อยากทราบความหมายของ number of process ของ munin (มีรูป)

ที่กราฟขาดหายไปนั้นคือเริ่มติดๆดับๆครับ แต่ที่จริงไม่เกี่ยวกับสิ่งที่อยากรุ้เท่าไหร่ครับ

ที่อยากรู้คือ number of processes ตามรูปนี่มันคืออะไรครับ