ต้องการ Non-redundant Power Supply R300 400W

ท่านใดมีเก็บไว้บ้างครับ จะเป็นของใหม่ หรือมือสองเสนอมาได้ครับ

สอบถามไปที่ Dell แล้วได้รับคำตอบว่า EOL ไปแล้วไม่ได้ผลิตต่อ