รบกวนหน่อยครับ มีปัญหาเกี่ยวกับ nginx + php-fpm

คือรันไปได้สักระยะตัว nginx จะต่อกับ php-fpm ไม่ได้ ซึ่งจะ error 502 bad gateway

ซึ่งผมก็ไปดู log ของตัว php-fpm จะมี Error ประมาณนี้


[08-Jan-2015 15:19:07] WARNING: [pool xUSERx] server reached max_children setting (50), consider raising it

ซึ่งผมต้องทำการ restart ตัว php-fpm เองปัญหาถึงจะหาย
จึงอยากรู้ว่าสาเหตุตรงนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้าง และ แก้ไขได้อย่างไร ?

แก้ค่า pm.max_children ใน php-fpm.conf ให้มีค่าสูงขึ้น

มาตอบเพิ่มเติมเองล่ะหันครับ สำหรับใครที่ใช้ DirectAdmin แล้วลงแบบ Custombuild แล้วลง nginx + php-fpm แล้วเจอปัญหานี้ต้องการแก้ไขเพิ่มจำนวนให้ทำตามนี้อ่ะครับ

[FONT=arial]The max_children is set in the template:[/FONT]
[FONT=arial]php-fpm.conf[/FONT]

[FONT=arial]Create a custom copy so you can increase the setting:[/FONT]

[FONT=arial]cd /usr/local/directadmin/data/[/FONT][FONT=arial]templates/custom[/FONT]
[FONT=arial]cp ../php-fpm.conf .[/FONT]
[FONT=arial]nano php-fpm.conf[/FONT]

[FONT=arial]and alter:[/FONT]

[FONT=arial]pm.max_children = 50[/FONT]

[FONT=arial]as needed.[/FONT]
[FONT=arial]Then rewrite the configs:[/FONT]

[FONT=arial]cd /usr/local/directadmin/[/FONT][FONT=arial]custombuild[/FONT]
[FONT=arial]./build rewrite_confs[/FONT]

[FONT=arial]and confirm the changes in:[/FONT]

[FONT=arial]/usr/local/directadmin/data/[/FONT][FONT=arial]users/[/FONT][B]username/php/php-fpm.conf55   (change 55 as needed for php version used)
[/B]