Network Firewall in Data Center ใช้ยี่ห้อ อะไรกัน ครับผม

Network Firewall in Data Center ใช้ยี่ห้อ อะไรกัน บ้าง ครับผม เช่น ใช้งาน CAT Telecom หรือ อื่นๆ ครับผม