ไปตั้งค่าจูน mysql ตรงใหนครับ

ผม nano /etc/my.cnf แล้วมันมีแค่นี้อ่ะครับ

[attachment=3922:2011-05-28_210135.png]

มันก็มีแค่นี้ครับ ต้องใส่เข้าไปเพิ่ม

ขอถามอีกหน่อย

ใส่ไอ้แบบนี้ลงไปใน my.cnf แล้วเซฟเลยเหรอครับ (คือปรับค่าให้ลงพอดีกับเซิฟเราแล้วเอาไปใส่ไฟล์ my.cnf เลยเหรอครับ)

[mysqld]

port = 3306

skip-locking

log-slow-queries

max_allowed_packet = 1M

key_buffer = 1024M

sort_buffer_size = 16M

read_buffer_size = 4M

read_rnd_buffer_size = 8M

myisam_sort_buffer_size = 64M

max_heap_table_size = 128M

thread_cache = 96

table_cache = 2048

#query caching configuration

query_cache_type = 1

query_cache_size = 32M

query_cache_limit = 32M

query_prealloc_size = 16384

Try number of CPU’s*2 for thread_concurrency

thread_concurrency = 4

skip-name-resolve

max_connections = 500

long-query-time = 2

skip-bdb

skip-innodb

wait_timeout = 30

connect_timeout = 10

tmp_table_size = 96M

max_tmp_table = 384

server-id = 1

Uncomment the following if you are using BDB tables

#bdb_cache_size = 384M

#bdb_max_lock = 100000

Uncomment the following if you are using InnoDB tables

#innodb_data_home_dir = /usr/local/var/

#innodb_data_file_path = ibdata1:2000M;ibdata2:10M:autoextend

#innodb_log_group_home_dir = /usr/local/var/

#innodb_log_arch_dir = /usr/local/var/

You can set …_buffer_pool_size up to 50 - 80 %

of RAM but beware of setting memory usage too high

#innodb_buffer_pool_size = 384M

#innodb_additional_mem_pool_size = 20M

Set …_log_file_size to 25 % of buffer pool size

#innodb_log_file_size = 100M

#innodb_log_buffer_size = 8M

#innodb_flush_log_at_trx_commit = 1

#innodb_lock_wait_timeout = 50

[mysqldump]

quick

max_allowed_packet = 16M

[mysql]

no-auto-rehash

Remove the next comment character if you are not familiar with SQL

#safe-updates

[isamchk]

key_buffer = 256M

sort_buffer_size = 256M

read_buffer = 2M

write_buffer = 2M

[myisamchk]

key_buffer = 256M

sort_buffer_size = 256M

read_buffer = 2M

write_buffer = 2M

[mysqlhotcopy]

interactive-timeout

ผมนึกว่ามันจะเหมือน windows ที่มี my.ini แล้วเราก็ไปแก้ค่าต่างเอาตามต้องการซะอีก

ปรับให้เหมาะสมกับ Ram แล้วตาราง แล้ว Save ได้เลยครับ

แก้ไขแล้วต้อง restart mysql ด้วยนะครับ

ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ

ลองไปเอา mysql for windows มาลงเปล่าๆ มันก็ไม่มีอะไรให้ปรับเหมือนกันนะครับ

ต้องมาเพิ่มเองทีหลัง

แต่ถ้าลงผ่าน software พวก appserv / xmpp อะไรพวกนั้น ทาง appserv/xmpp เค้าปรับมาให้แล้วครับมันก็เลยมี