Mysql มันเป็นงี้ปรกติใหมครับ?

เห็นตรง key ข้างล่างมัน 100 ตลอดแบบนี้ปรกติใหม

ดีดิครับ

แปลว่ามันใช้ Key Buffer ตลอดเวลาเลย ประหยัด I/O ไปเยอะเลยครับ

โครตจะดีเลย… มันมีสวิงขึ้นลงตลอด และใช้ buffer ได้เต็มร้อยเลย ดีโครต :slight_smile:

ขอโทษครับใช้โปรแกรมอะไรดูได้แบบนี้ครับ เป็นมือใหม่ครับ

ใช้ Mysql Administrator ครับ