ปัญหา MySQL manager or server PID file could not be found!

เครื่องขององคืกรครับ

ปัญหาคืออะไรครับ
มัน start ไม่ขึ้น มันแจ้ง error อย่างไรครับ

ติดตั้ง โดยวิธีไหนครับ
ลองตรวจสอบ log ก่อนครับ

ขึ้นว่า

ลอง tail -f /var/lib/mysql/hostname ของคุณ.err มาดูครับ

โอเคได้ละครับ

ดีใจด้วยครับที่หาเจอ