สอบถามเรื่องตั้งค่าใน my.cnf หน่อยครับ

อยากทราบว่าที่ตั่งค่าข้างล่างนี้ มีส่วนไหนที่มีผลต่อแรมบ้างครับ ควรเพิ่มหรือแก้ตรงไหนบ้างครับ
แรม 64Gb ขอบคุณทุกความเห็นครับ ใช้ myisam เป็นหลักครับ

local-infile=0
bind-address=127.0.0.1
skip-external-locking
skip-character-set-client-handshake
skip-name-resolve
default-storage-engine = myisam
character-set-server = utf8
collation-server = utf8_general_ci
max_connections = 500
innodb_buffer_pool_size = 512M
innodb_log_file_size = 256M
low_priority_updates = 1
concurrent_insert = ALWAYS
key_buffer_size = 5G
myisam_sort_buffer_size = 256M
join_buffer_size = 2M
read_buffer_size = 2M
sort_buffer_size = 4M
read_rnd_buffer_size = 4M
table_open_cache = 30000
table_definition_cache = 60000
open_files_limit = 90000
thread_concurrency = 8
thread_cache_size = 2096
wait_timeout = 30
interactive_timeout = 30
connect_timeout = 30
max_tmp_tables = 256
tmp_table_size = 3G
max_heap_table_size = 3G
max_allowed_packet = 16M
max_connect_errors = 100
query_cache_size = 512M
query_cache_limit = 4M
query_cache_type = 1
query_prealloc_size = 16384
query_alloc_block_size = 16384

สบายฮะ ไม่ต้องปรับอะไรละ

ขอบคุณมากครับพี่