รับติดตั้ง ระบบ Monitoring Dashboard and Alert สามารถตรวจจับ Raid disk failed ได้

ติดต่อ line: tumm.tanatpat …

ติดต่อ line: tumm.tanatpat …