มีคำสั่ง mod rewite เว้น sub domain ไหมครับ

คือพอผมเขียนแบบทำ sub domain แบบใช้ .htacess เข้าไป sub domain ที่สร้างไว้เดิมมันเพี้ยนไปด้วยครับ

ถ้าเป็น wildcard และ cp เป็น directadmin ลองดูที่ http://help.directadmin.com/item.php?id=127 เลื่อนอ่านดูล่างๆ นะครับ

[quote]Other similar uses might be subdomain aliasing, where test.domain.com is the same as test.domain2.com.
You can accomplish this by following step 1) above, then insert the following instead of step 2) above:


|*if SUB|

หมายถึงถ้าใช้
ServerAlias .sub..domain.com

เวลาเรียกจะได้

ชื่อที่ mod rewrite