ต้องการหาโปรแกรมเมอร์เขียนระบบ mlm แบบ 3 ขา ระดับ 7 ชั้น

ต้องการหาโปรแกรมเมอร์เขียนระบบ MLM แบบ 3 ขา ระดับ 7 ชั้น ด่วนที่สุด (กำหนดระยะเวลาความคืบหน้าของโปรแกรม 1-2 อาทิตย์)

  • โปรแกรมมีความสามารถโดยระบุรหัสผู้แนะนำ และ รหัสผู้ต่อท้าย
  • รหัสผู้แนะนำจะได้เปอร์เซ็น ส่วนรหัสผู้ต่อท้ายคือเราจะไปเป็นลูกทีมของเค้า
  • เน้นระดับ 3 ขา โดยแบ่งเป็น 7 ชั้น คือ 1