รับ migrate application ทุกรูปแบบให้รันบน docker แทน

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

line: tumm.tanatpat

ติดต่อ line : tumm.tanatpat …

line: tumm.tanatpat

ติดต่อ line : tumm.tanatpat …

line: tumm.tanatpat

ติดต่อ line : tumm.tanatpat …

line: tumm.tanatpat

ติดต่อ line : tumm.tanatpat …