MaiWatch มันมักจะแจ้งเมล์ที่ subject ภาษาไทยเป็น SPAM

MaiWatch มันมักจะแจ้งเมล์ที่ subject ภาษาไทยเป็น SPAM ตลอดเลยครับ
เวลาที่คลิกเข้าไปดูรายละเอียด ก็มักจะเจอ score ปัญหาเหล่านี้ประจำๆ

3.20 CHARSET_FARAWAY
3.20 CHARSET_FARAWAY_HEADER
2.45 MIME_CHARSET_FARAWAY
1.54 SUBJECT_ENCODED_TWICE

แล้วในหน้ารายละเอียดนี้ message header มันก็บอกอย่างนี้ครับ

[color=red][b]Received: from [192.168.0.17] (unknown [112.143.72.150])