เปลี่ยน mail จาก vm-pop3d เป็น dovecot แล้วส่งเมลล์ออกไม่ได้ ครับ

สั่งไปแบบนี้ครับ


cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build clean
./build update
./build dovecot
./build todovecot

ตอนนี้ จะส่งเมลจาก

กำจริงๆ

ตื่นเต้นกับ custombuild ไปหน่อย (เพิ่งเคยใช้)