Mail Queue Administration ไม่ทำงานครับ

Mail Queue Administration มันค้างอยู่ 18 เมล์ กด Retry ก็ส่งไม่ได้ครับ ลอง ​Restart [COLOR=#000000][FONT=verdana]exim ก็ไปไป แล้วก็ Restart เครื่องก็ยังไม่ไปอีกครับ

ผมต้องทำอย่างไรดีครับ[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=verdana]

ก่อนหน้านี้ตั้ง limit ไว้ที่ 200 เมล์ต่อวัน ตอนนี้ปลดแล้ว แล้วลองกด Retry ก็ยังไม่ไปครับ

[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=verdana]ลองใน [/FONT][/COLOR]http://www.thaihosttalk.com/search.php?searchid=205968 หมดแล้วครับ[COLOR=#000000][FONT=verdana]

[/FONT][/COLOR]:189bbdde:

อ้าว โทษทีครับ เมล์ลูกค้าตั้งขนาดเมล์ไว้มันเต็ม 5555 ได้แล้วครับ