ถ้าไม่ lock domain name จะหายมัย

ถ้าไม่ lock domain name จะหายมัยคับ

การ transfer จะทำได้ง่าย และอาจหลุดไปอยู่ในมือผู้อื่นได้ง่ายขึ้นครับ
ระวังนิด (แต่ไม่ง่ายนักที่จะเกิดเรื่องดังกล่าว) ถ้าเรา lock / unlock ได้เอง
โดยง่าย ควรทำครับ

:o :o