รับดูแลระบบ Linux Server and Windows Server !!!

รับดูแลระบบ Linux Server and Windows Server !!!

ติดต่อได้ทาง PM หรือ E-Mail: sardbeer10@hotmail.com
Line: sardbeer

การทำงาน Remote เข้าไป แก้ไข/ปรับแต่ง/ซ่อมแซม/ติดตั้ง ปัญหาต่างๆ ท่านสามารถสอบถามเข้ามาได้

Linux Server (CentOS 6/7/8)

  • ปรับจูนระบบ Web Server, Apache, Nginx, Squid, Varnish, PHP
  • ปรับจูนระบบ Database Server, MySQL
  • ระบบที่ใช้ Control Panel, Direct Admin, Webmin etc.
  • ติดตั้ง/ดูแล Web Server, Database Server, Mail Server, Proxy Server, File Server, Storage Server, Virtualization Server, VPN Server, Firewall, Network Monitor
  • Load Balance, LVS, Pound, HAProxy, Nginx, Ultra Monkey, etc.
  • High Avalibility System, DRBD, Gluster FS, Heartbeat, Pacemaker etc.

Windows Server 2003/2008/2012

  • ปรับจูนระบบ Web Server, IIS
  • ปรับจูนระบบ Database Server, MSSQL
  • ระบบที่ใช้ Control Panel, cPanel, Plesk etc.
  • ติดตั้ง/ดูแล DNS Server, Web Server, Database Server, Mail Server, Proxy Server, File Server

รายละเอียดอื่นๆจะลงเพิ่มเติมในภายหลังครับ
ประสบการณ์ 10 ปีกว่า ครับ
แต่ไม่ได้จับพวกนี้มานานเหมือนกัน ครับ ช่วงนี้กำลังศึกษาอยู่ ป.ตรี ด้วย ครับผม !!!

Update !!!