Linux Enterprise 5 + DirectAdmin Report

สวัสดีครับ…

หลานท่านที่รอคอยฟังข่าวของ DirectAdmin for Enterprise 5 Release Version.
ขณะนี้ผมมี upgrade เครื่องเก่าเป็น centos 5.0 + DA

ได้พบว่า… DA ไม่ระบุเป็น Beta แล้วครับ

จึงใคร่จะเรียนแสดงความยินดีมากับสาวก DA ด้วยครับว่า ไม่ต้องรอ…แล้วครับ go a head Enterprise 5.0 ได้อย่างเต็ม Feature ของ DA ครับผม…

แล้วจะมา report ความคืนหน้าพร้อมรูปในโอกาสต่อไปครับ