ใครมี license Host bill ที่ไม่ได้ใช้ขายไหมครับ

สวัสดีครับ

ใครมี license Host bill ที่ไม่ได้ใช้ขายไหมครับ

ช่วย pm ราคามาหน่อยครับ

ห้องนี้ห้ามโฆษณาครับ กรุณาโพสต์ใหม่นะครับ