Kloxo-MR ตอน add domain อันที่สอง พอไปเข้าหน้าโดเมนนั้นมันขึ้นหน้า Webmail List ครับ

แอดโดเมนอันแรกไม่มีปํญหาอะไร เข้าหน้าเว็บได้ตามปกติ พอแอดอันที่สองมันขึ้นแบบในภาพครับ
มีหลาย vps ครับ บางตัวก็เป็นบางตัวก็ไม่เป็น ไม่รู้แก้ไขยังไง ขอบคุณมากครับ