ทำสัญญากับ isp แบบรายปี ถ้าเราออกก่อนจะเกิดอะไรขึ้น มีใครเคยทำหรือยัง

คือกำลังจะต่อสัญญากับ isp รายนึง แต่ กำลังคิดว่าจะจ่ายรายปี หรือรายเดือนดี
รายปี เค้าลดให้ 7% คิดว่าไม่คุ้ม เพราะไม่แน่เลยว่าจะทำต่อไปถึง สิ้นปีหรือเปล่า
แต่ไม่รู้ว่าถ้าทำสัญญา รายปี แล้วจ่ายรายเดือน วันนึงเรายกเลิกจะเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ
มีใครเคยทำบ้าง

อ่านรายละเอียดสัญญาครับ ควรจะมีบอกอยู่ว่าหากใช้ไม่ครบและต้องการยกเลิกทำยังไง

ในประวัติ…ผมไม่เคยเอาออกก่อนนะครับ แต่ผมมีเซ็งเป็ดกับ Pacnet เรื่องต่อสัญญาที่โหดเกิน อีกทั้งไม่มองว่าเช่ามานานกันหลายปีอย่างต่อเนื่องหลายตู้ด้วย หลีกได้ก็หลืกครับ

เรื่องสัญญาให้สอบถาม sales โดยตรง และจะมีคู่สัญญาให้เราอยู่แล้วครับ

ถ้าตามทั่วไป คือต้องใช้งานไม่ตำกว่า 6 เดือน และ แจ้งปัญหาในการยกเลิกการใช้บนริการเป็น
ลายลักษณ์อักษร ให้ทาง sale เพื่อ ให้เซลล์ยื่น ให้ผู้บริหารทราบ

อย่างที่ผมทำสัญญาไว้
จะระบุไว้ว่า ถ้าใช้ไม่ครบตามกำหนด ทางผมก็ต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงิน xx% ของมูลค่าที่เหลือ อะไรทำนองนี้

ถ้าเราไม่จ่ายง่ายสุด ISP ก็จะไม่อนุญาตให้นำเครื่องออก

มากกว่านั้นก็คือการฟ้องร้องเรียกร้องค่าปรับตามที่มีการระบุไว้