ชวนไปงานสัมมนาเรื่อง ipv.6 จัดโดย thnic ค่ะ

“Gen. C Domain โดเมนเพื่ออินเทอร์เน็ตยุคหน้า”

ความเป็นมา
เนื่องจากการเติบโตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้จำนวนหมายเลขอินเทอร์เน็ตโพรโตคอลแอดเดรสที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คืออินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่นที่ 4 มีแนวโน้มที่จะหมดไปในอนาคตอันใกล้ ด้วยเหตุนี้อินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่นที่ 6 (IPv6) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านอื่นๆ จากอินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่นเดิมคือรุ่นที่ 4
ทางบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าวจึงได้ทำการพัฒนาระบบการให้บริการจดชื่อโดเมนภายใต้ .th ที่สามารถรองรับเทคโนโลยี IPv6 ได้ บริษัทฯ จึงได้จัดงานสัมมนานี้ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจ

หลักการและเหตุผล
Gen. C หรือ Generation of Content คือกลุ่มคนที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ด้วย “อายุ” หรือ “ลักษณะทาง demographic ใดๆ” แต่ Gen. C จะมีพฤติกรรมโดดเด่นทางด้านการให้ความสำคัญกับ การรับ และ การส่ง ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง ยังมีลักษณะเด่นของการชอบแสดงความคิดเห็น ทางด้านการสร้างสรรค์ข้อมูล หรือ Content ด้วยตนเอง อีกด้วย
ถ้าจะยกตัวอย่างของ Gen. C ให้เข้าใจง่าย ก็อาจจะได้แก่ กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตอยู่กับการติดต่อสื่อสารตลอดเวลา ตื่นตอนเช้าดูรายการข่าวเพื่ออัพเดทตัวเองไม่ให้ตกกระแส ระหว่างออกจากบ้านขับรถไปที่ทำงาน ก็ฟังวิทยุ ช่วยในการวางแผนเส้นทางการจราจรเพื่อเลี่ยงรถติดได้ ทันทีที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงาน ก็ต้อง Check e-mail และ log in เข้าไปคุยกับเพื่อนผ่านทาง Instant Messaging และใช้อินเทอร์เน็ตในการ ค้นหาข้อมูลประกอบการทำงาน ในยุคที่ใครมีข้อมูลเหนือกว่าก็มีโอกาสชนะการแข่งขันในเกมธุรกิจมากกว่า
ด้วยเหตุนี้ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตจึงเพิ่มขึ้นจนทำให้จำนวน IPv4 กำลังจะถูกใช้หมดไป จนคาดคะเนกันว่าจะมีไม่พอกับความต้องการในปี ค.ศ. 2010 ดังนั้นการพัฒนาของ IPv6 จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคหน้า ด้วยเหตุนี้ THNIC ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้งาน IPv6 และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดความตื่นตัวในการใช้งาน IPv6 ในประเทศไทย จึงเป็นที่มาของการจัดงานครั้งนี้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้าและบุคคลทั่วไปทราบถึงบริการ IPv6 ที่ THNIC เปิดขึ้นรองรับการขยายตัวของการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
  2. เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์คณะทำงานซึ่งขับเคลื่อน IPv6 ในประเทศไทย อันได้แก่ IPv6 Forum
  3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวการใช้งาน IPv6 ในประเทศไทย

ผู้สนับสนุนโครงการ
สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย

กำหนดการ
การสัมมนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2548
ณ ห้องสัมมนา 1 ICT Learning Center ชั้น 6
อาคาร Central World Plaza
เวลา 13.00 – 17.00 น.

เวลา รายการ หมายเหตุ
12:30 – 13:15 ลงทะเบียนเข้างาน
13:15 – 13:30 พิธีเปิดการบริการรองรับ IPv6 อย่างเป็นทางการของ THNIC ศ. ดร. กาญจนา กาญจนสุต
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย
13:30 – 14:00 แนะนำ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด คุณ ภาคภูมิ ไตรพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
14:00 – 14:30 Break
14:30 – 16:30 เสวนา “Gen. C กับ IPv6”
รศ. ดร. สินชัย กมลภิวงศ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร. ภาสกร ประถมบุตร – ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
คุณ อุดม ลิ้มโชคชัย – บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ ศุภชัย กิจวงศ์ภักดิ์ – บริษัท เอเชีย อินโฟเน็ต จำกัด
คุณ อัมพิกา จันทรภักดี – บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด
16:30 – 17:00 จับรางวัล

ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม
ไม่คิดค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.thnic.co.th/ipv6.html
หรือติดต่อคุณมัลลิกา E-mail: mallika@thnic.co.th Tel: 0-2564-8031 ext 104

น่าสนใจมากครับ

เดีญวดูงานก่อน ถ้าว่างก้อไม่แน่

ไปฟังแล้วยังงัยรบกวนนำเอาความรู้มาแบ่งปันบ้างนะครับ ผมอยู่ต่างจังหวัดนะอยากไปแต่ไปไม่ได้ :smiley: :stuck_out_tongue:

ดิฉัน ลงทะเบียน เรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าได้สาระอะไรดีๆ จะมา post ให้อ่านกันนะคะ ขอบคุณๆ หมวย มากๆ เลยที่เข้ามาแจ้งข่าวให้ทราบ :angel:

อยากไปมั่งจังครับ
แต่เต็มแล้วน่าเสียดาย เขาจะมีเก้าอี้เสริมให้มั๊ยอ่ะครับ