ซิสโก้โชว์" IP Video Surveillance" รักษาความปลอดภั

ซิสโก้โชว์" IP Video Surveillance" รักษาความปลอดภัยงาน ICT EXPO

โดย ผู้จัดการออนไลน์

  ซิสโก้โชว์ความพร้อมในการติดตั้งระบบ " IP Video Surveillance" ในงาน ICT EXPO 2004 ด้วยความร่วมมือหลายฝ่าย ชูจุดเด่นของความทันสมัยที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับระบบรักษาความปลอดภัย ที่จะเข้ามาช่วยเสริมการรักษาความปลอดภัยให้ง่ายขึ้น
  
  นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการวิศวกรรมระบบ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า [b]ซิสโก้ได้เข้าวางระบบเครือข่าย "IP Video Surveillance" หรือระบบตรวจตราและควบคุมดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยในงาน BANGKOK INTERNATIONAL ICT EXPO 2004 งานประชุมด้านไอทีระดับอาเซี่ยน[/b] ในลักษณะความร่วมมือกันหลายพันธมิตรหลายรายอย่าง IRC องค์การโทรศัพท์ บริษัท KRONE โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  
  [b]ความทันสมัยของ "IP Video Surveillance" จะอยู่ที่เทคโนโลยีดิจิตอลของระบบวิดีโอและระบบการบริหารให้ "IP Video Surveillance" มีความสมบูรณ์แบบของระบบรักษาความปลอดภัยคือ สามารถใช้งานได้ในระยะไกลอย่างสำนักงานใหญ่สามารถรับภาพกล้องที่ติดตั้งไว้ที่สำนักงานสาขาได้[/b] ตัดปัญหาเรื่องระยะทางที่ระบบวิดีโอแบบเดิมประสบปัญหา ด้วยระบดิจิตอลแคมเมอร์ล่าทำให้สามารถเลือกดูภาพที่วิดิโอถ่ายเก็บไว้ก่อนหน้านี้ได้โดยไม่ต้องกรอกลับใหม่ทุกครั้ง ทั้งสามารถสแกนความละเอียดได้ในระยะใกล้อย่างป้ายทะเบียนรถยนต์เพื่อส่งข้อมูลไปที่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลเดิมอย่างทะเบียนประวัติรถหายที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ทำให้ทราบได้ทันที่ว่าเป็นคนคันที่ถูกโจรกรรมมาหรือไม่ ข้อดี "IP Video Surveillance" จึงเอื้อกับการระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างมาก 
  
  ปัจจุบันหลายหน่วยงานนำระบบรักษาความปลอดภัยนี้มาใช้งานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมต่างประเศของแคนาดา สหรัฐอเมริกา ติดระบบที่ชายแดนเพื่อตรวจจับผู้ที่ข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย, โรงเรียนอนุบาลติดระบบรักษาความปลอดภัยนี้เพื่อดูแลเด็กอนุบาล ขณะประเทศไทยยังไม่มีการนำระบบนี้มาใช้
  
  [b]"คอนเซ็ปต์หลักของระบบ IP Video Surveillance จึงอยู่ที่การรักษาความปลอดภัยให้ง่ายขึ้น"[/b]
  
  ผู้บริหารซิสโก้กล่าวว่า ในส่วนระบบที่ติดตั้งในงาน ICT EXPO 2004 จะยังเป็นระบบที่ไม่เต็มรูปแบบการใช้งานของ "IP Video Surveillance" ที่สามารถทำงานได้แต่จะมีความทันสมัยคือด้วยดิจิตอลแคมเมอร์ลี่ติดตั้งตามจุดต่างๆของงานประมาณ 15-20 จุดจะทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถชมงานในจุดอื่นๆในงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งสามารถดูภาพงานได้ทุกที่ผ่านทางเว็บไซย์ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกประเทศ นับเป็นการผนวกนำระบบไอทีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบรักษาความปลอดภัย 
  
  [b]"จุดเด่นของระบบ IP Video Surveillance อยู่ที่การสื่อสารระยะไกลช่วยให้เห็นบรรยากาศของงานได้ผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถเห็นภาพบรรกาศงานได้ทุกจุดจากจอภาพสะดวกแก่การดูแลเรื่องความปลอดภัย"[/b]
  
  นอกจากความทันสมัยของระบบ "IP Video Surveillance" ที่ซิสโก้จะติดตั้งในงานแล้วยังจะมีการโชว์ความทันสมัยของระบบอื่นๆ อีก เช่น การรักษาความปลอดภัยด้วยระบบการตรวจจับด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันก่อนที่จะเกิดปัญหา, การพัฒนาเทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติกมาใช้งานให้มีประสิธิภาพมากยิ่งขึ้น,การใช้งานระบบโรศัพท์คู่ไปกับวิดิโอคอนเฟอเรนซ์อย่างมีประสิธิภาพ และการพัฒนาเทคโนโลยีไวร์เลสมาใช้งานด้านแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบนี้น่าสนใจมาก ถ้าใครจะไปทำเป็นธุรกิจ น่าทำครับ
ลอง search ดู จะเห็นว่า เมืองนอก กำลังมาแรงมากครับ