ปิด ip/~user ลูกค้าต้องการใช้เว็บแต่ยังไม่มีโดเมน

หากลูกค้าต้องการใช้เว็บแต่ยังไม่มีโดเมนมีทางแนะนำยังไงบางครับเพราะผมปิด ip/~user ไปแล้วววว TT

ก็กำหนดชื่อโดเมนเป็น subdomain ไปสิ xxx.myhosting.com