สอบถามเรื่องเพิ่ม ip ใน direct admin หน่อยครับ

ไม่ค่อยได้เพิ่ม คือตอนนี้ add ip ใหม่แล้วก็ assign ให้ยูสเชอร์แล้ว ที่ยูสเชอร์ก็เห็นเลข ip ใหม่

ลอง ping ip ที่เพิ่มใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ ping เจอครับ แต่ ping จากเน็ตบ้าน Request timed out

มัน add ip แล้วใช้ได้เลย หรือว่าต้องรอเวลาไหมครับ

ขอบคุณครับ

เข้า shell ไปสั่ง ifconfig ดู interface ที่เพิ่มมาครับ มีหรือเปล่า

ถ้ามีแล้ว ลองเช็ค subnet mask ดีๆครับ ถูกมั้ย ip อยู่ใน vlan เดียวกันมั้ย …

ถ้าไม่อยู่ใน vlan เดียวกัน ไปดู config ที่ swtich ครับ

ตามปกติแล้ว ถ้าเพิ่มแล้วควรจะปิงได้ทั้งหมดครับ

เพิ่ม ip เข้า network interface ให้มัน ping เจอจากนอกก่อนครับ ถ้าตรงนี้ยังไม่ผ่าน ไม่ต้องไปทำส่วนอื่นต่อหรอกครับ

เช็ค ip subnet gw ให้ดีครับ ว่าถูกไม

ifconfig แสดงแบบนี้ครับ ไอพีที่เพิ่มเบอร์ 27.254.81.167 ครับ

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:AC:6F:98:F9:69
inet addr:27.254.81.105 Bcast:27.254.81.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:37763 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2521 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3517611 (3.3 MiB) TX bytes:3135888 (2.9 MiB)
Interrupt:169 Memory:da000000-da012800

eth0:0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:AC:6F:98:F9:69
inet addr:27.254.81.167 Bcast:27.254.81.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Interrupt:169 Memory:da000000-da012800

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:10699416 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10699416 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:5168679781 (4.8 GiB) TX bytes:5168679781 (4.8 GiB)

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0 แล้วสร้างไฟล์นี้ขึ้นมาใหม่ รายละเอียดในไฟล์ดังนี้ครับ
DEVICE=eth0:0
BOOTPROTO=none
ONPARENT=yes
IPADDR=27.254.81.167
NETMASK=255.255.255.0

/etc/init.d/network restart แล้วก็ยัง ping จากข้างนอกไม่เจอเลยครับ

[COLOR=#333333]/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0
[/COLOR]
DEVICE="eth0:0"
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
TYPE="Ethernet"
IPADDR=27.254.81.167
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=27.254.81.xxx
HWADDR=B8:AC:6F:98:F9:69

ได้ลองแก้ [COLOR=#333333]ifcfg-eth0:0 ใหม่[/COLOR]แล้ว restart network ก็ยัง ping 27.254.81.167 จากเครื่องอื่นไม่เจอครับ :485c3a61:

ลอง reboot เครื่องบ้างยังครับ

สั่ง noc ให้เช็ค mac ของไอพีครับ ถ้าดูแล้ว mac ไม่ตรง ให้ noc clear mac ครับ

อัยยะลอง reboot แล้วได้เลย นั่งงมอยู่ตั้งนาน

ขอบคุณครับ

ต้อง restart firewall ใหม่
apf -r

อ้อเป็นที่ firewall นี่เอง คุณแมนขอถามเพิ่มหน่อยครับ ตรงไฟล์ /etc/apf/deny_hosts.rules ด้านล่างๆ จะมีเลขไอพีทึ่มันบล็อกเพิ่มเข้ามาอัตโนมัติหลายบรรทัดอยู่

บางทีเผลอรีสตาร์ทไปไม่ได้เช็คไฟล์นี้ก่อน ต้องรอเครื่องบูตขึ้นมาใหม่นานมากกว่าจะหมดในลิส พอจะมีวิธีแก้ไขไหมครับ