IP โดน Blacklist ของ uceprotect แก้ไขยังไงดีครับ?

IP โดน Blacklist ของ uceprotect แก้ไขยังไงดีครับ? (ทั้ง Level 2 , 3) ก่อนหน้านี้มีของ spamhaus.org แต่ส่งทำเรื่องขอลบออกเรียบร้อย ลองเช็คที่ UCEPROTECT ขึ้นแบบนี้หมายความว่ายังไงครับ? แล้วมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร ขอบคุณครับ!

รู้แต่ว่าจาก warning สีแดงๆ เพราะว่าไม่ได้ reverse dns แต่ดูแล้วยังไม่เห็นว่าติด black list
โทษน่ะครับอันนี้ วางที่ tot หรือว่า adsl ที่บ้าน

TOT Fiber 30 Mbps Fix IP ครับ ไม่ทราบว่า Reverse DNS นี่ ISP ต้องเป็นผู้ทำให้ใช่มั้ยครับ

ใช่ครับ แจ้งเค้าให้ทำให้เลย