สอบถามเกี่ยวกับ Inodes มันคำนวนจากอะไร

พอดีตอนนี้กำลังจะทำการย้ายข้อมูลเพื่อขยายพื้นที่ Harddisk แล้วติดปัญหาเรื่อง Inode ไม่พอครับ

[B]ข้อมูลเครื่องเก่า Harddisk 1 TB[/B]

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3 20G 14G 5.4G 72% /
[COLOR=#ff0000]/dev/sda9 726G 668G 20G 98% /home[/COLOR]
/dev/sda8 4.9G 139M 4.5G 3% /tmp
/dev/sda2 20G 1.1G 18G 6% /usr
/dev/sda5 291G 227G 50G 83% /var
/dev/sda7 4.9G 139M 4.5G 3% /var/tmp
/dev/sda1 485M 23M 437M 5% /boot
tmpfs 7.9G 0 7.9G 0% /dev/shm

[root@storage ~]# df -ih
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/sda3 5.0M 6.4K 5.0M 1% /
[COLOR=#ff0000]/dev/sda9 188M 128M 61M 68% /home[/COLOR]
/dev/sda8 1.3M 17 1.3M 1% /tmp
/dev/sda2 5.0M 41K 5.0M 1% /usr
/dev/sda5 75M 262K 75M 1% /var
/dev/sda7 1.3M 11 1.3M 1% /var/tmp
/dev/sda1 126K 41 125K 1% /boot
tmpfs 2.0M 1 2.0M 1% /dev/shm

มี Inodes 188M

[B]ข้อมูลเครื่องที่ใหม่ Harddisk 2 TB[/B]

[root@storage ~]# df -lh
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda5 20G 2.0G 17G 11% /
tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm
/dev/sda1 194M 61M 123M 34% /boot
[COLOR=#ff0000]/dev/sda2 1.8T 196M 1.7T 1% /home[/COLOR]
/dev/sda3 39G 306M 37G 1% /var

[root@storage ~]# df -ih
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/sda5 1.3M 55K 1.2M 5% /
tmpfs 2.0M 1 2.0M 1% /dev/shm
/dev/sda1 50K 46 50K 1% /boot
[COLOR=#ff0000]/dev/sda2 113M 11 113M 1% /home[/COLOR]
/dev/sda3 2.5M 2.1K 2.5M 1% /var

มี Inodes 113M

พอจะมีวิธีแก้ไขหรือเปล่าครับ หรือถ้าใช้เป็น File System Format อื่นจะช่วยได้หรือเปล่าครับ

ขอบคุณพื้นที่ tht ครับ

โดน quota limit ไว้หรือเปล่าครับ

ใน quota ไม่ได้ limit อะไรไว้เลยครับ

[root@storage ~]# cat /etc/fstab

/etc/fstab

Created by anaconda on Thu May 15 11:38:30 2014

Accessible filesystems, by reference, are maintained under ‘/dev/disk’

See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info

UUID=aebec290-b817-42e5-9327-39a9128787b0 / ext4 defaults 1 1
UUID=d7f4582d-413e-476b-ac44-360e8a0950fb /boot ext4 defaults 1 2
UUID=ba15548e-8d91-4d0b-a31b-5b00e1d39ff4 /home ext4 defaults 1 2
UUID=8cc0b206-042f-4f05-a212-8e62f5176863 /var ext4 defaults 1 2
UUID=9224d5a2-87e4-4541-99d3-0ee745e5638f swap swap defaults 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
[root@storage ~]# cat /etc/sysconfig/selinux

This file controls the state of SELinux on the system.

SELINUX= can take one of these three values:

enforcing - SELinux security policy is enforced.

permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.

disabled - No SELinux policy is loaded.

SELINUX=disabled

SELINUXTYPE= can take one of these two values:

targeted - Targeted processes are protected,

mls - Multi Level Security protection.

SELINUXTYPE=targeted

inode มันแล้วแต่ partition ไม่ใช่รึครับ

ใช่ครับที่ผมสงใสคือทำไม harddisk ที่มีขนาดใหญ่กว่า inodes ถึงมีน้อยกว่าครับ

อันนี้น่าจะตอบได้ครับ http://www.cyberciti.biz/tips/understanding-unixlinux-filesystem-inodes.html

[LIST]
[]เครื่องเป็นแบบไหน (physical, vm, vps)
[
]os อะไร
[*]format disk เองหรือเปล่า ใช้คำสั่งไหนตอนฟอแมท
[/LIST]

  • Physical ครับ (Dell R210 + WD Black 2 TB Sata)
  • CentOS 6.5
  • ตอนติดตั้ง OS เลือกเป็น Ext4 ครับ

ขอบคุณครับ

ต้อง format ใหม่ครับ กำหนด inodes ให้มากขึ้น

ดูจากที่ใช้ตอน 1tb แล้ว 2tb ก็น่าจะกำหนดซัก 400M

รบกวนสอบถามวิธีได้ไหมครับ เพราะตอนนี้ทดลอง format ใหม่แล้ว ลองทั้ง ext4 ext3 ได้ inode เท่าเดิมครับ (mkfs.ext4,mkfs.ext3)

mkfs -N 100000000 นะครับ

แล้วถ้าเป็น การเข้า RAID ควรกำหนดมากกว่านี้ไหมครับ เช่น RAID 10 หรือว่ามันมีวิธีกำหนดให้ unlimited เลย รึเปล่าครับ.

ดูตามขนาดพื้นที่รวมของ partition และจำนวนไฟล์ที่คาดว่าจะมีครับ ถ้ามีไฟล์ cache ขนาดเล็กๆเยอะๆนี่ เปลืองทั้ง inode และเปลืองเวลาในการ copy มากๆๆ

จำนวน inode มันเกือบๆ จะเทียบได้กับจำนวนไฟล์ที่รองรับได้ครับ เซตไว้ซักร้อยล้านก็น่าจะเหลือๆ แล้วนะ ผมยังไม่เคยเจอเคสใช้ inode เยอะขนาดนั้นเลย