อยากถามว่าแก้ไขหน้า Index of ของ apache ยังไงครับ

คือผมต้องการแก้ตัว Character Encoding ของหน้า Index of(ที่เวลาเข้า url เป็น directory)
ปกติมันเป็น Western(ISO-8859-1) ต้องการแก้เป็น UTF8

DefaultLanguage th
AddLanguage th .th
AddDefaultCharset TIS-8
AddCharset TIS-620 .tis-8 .th
LanguagePriority th en cn…

ผมทำตามแล้ว ยังเป็น western(iso-8859-1) อยู่เลยครับ

Restart หรือยังครับ

:slight_smile: