ถามเืเรื่องการ import DB ใน phpmyadmin ครับ

มันเป็นความโชคดีปนความซวยของผมมั้งครับ

ความลับอยู่ที่ my.cnf ครับ

โหลด mysql-administrator จากเวบ mysql มาติดตั้งเพิ่มเติม
แล้ว config ค่าต่างๆดูครับ โดยเฉพาะ default charset ตั้งให้เป็น tis620 ซะ