ปัญหา ie8 กับ UTF-8

คือมันอ่านค่าภาษาไทยจาก ลิงค์ _GET ไม่ได้นะครับ

เช่น
ลิงค์คือ hotel.php?name=หัวหิน
script ที่เรียกแสดง
<? echo $_Get[‘name’];?>
มันอ่านเป็น เครื่องหมายประหลาดๆ

meta tag เขียนอย่างนี้นะครับ
<meta http-equiv=“Content-Type” content=“text/html; charset=UTF-8”>

แต่ใน firefax ก็แสดง หัวหินได้ปกติ

ใช้ urlencode ก่อนส่งค่าเข้าไปใน link ครับ ไม่งั้น IE มันจะส่งเป็น charset ตามที่มัน(คิดว่า)เข้าใจ