HPE DL360p G8 E5-2670 8 Core 2.6Ghz x2 64GB RAM ราคาถูก

HPE DL360p G8 8 Core 2.6Ghz RAM 64GB

**CPU E5-2670 8 Core 2.6Ghz x2 Total 16 Core **

 • RAM 64GB 4x16GB PC3L-12800R (รองรับได้ถึง 384GB)

 • Smart Array P420 1Gb Flash Backcache 8 x2.5"

 • Network 4 Port 1Gb

 • Power 495W x1

 • ไมีมีราง

 • รับประกัน 3 เดือนครับ

18,200 บาท

CPU E5-2680V2 10 Core 2.8Ghz x2 Total 20Core

 • RAM 128GB 8x16GB PC3L-12800R (รองรับได้ถึง 384GB)
 • Smart Array P420 512MB Flash Backcache 8 x2.5"
 • Network 4 Port 1Gb
 • Power 495W x1
 • ไม่มีราง
 • รับประกัน 6 เดือนครับ

27,000 บาท

โทร 098-276-6200
LineID: IOMAX1

สอบถาม **โทร 098-276-6200